V případě zájmu o zpracování traumatických stavů:

Sezení trvá až 2 hodiny, součástí je anamnéza, nalezení a pojmenování traumat, návrh plánu terapie traumatu a samotné zpracování. 

Pokud řešíte více traumat, další trauma je možné zpracovávat za 2-3 měsíce od předchozího.

Někdy je potřeba více sezení i u jednoho traumatu, pokud se nám nepodaří "vyčistit obrazovku", může to být například v případě, kdy je klient už unavený. Pak se další sezení domlouvá individuálně za 2-3týdny.


Terapie traumatu - EMI

Eye Movement Integration (Integrace traumatu pomocí očních pohybů)

EMI je velmi účinná metoda pro zpracování traumatických událostí, které nepříznivě ovlivňují náš život.

Pokud člověk zažil trauma, tj. příliš velké ohrožení, může to rozrušit část, která je zodpovědná za bezpečnost organismu, natolik, že ona nepřestává reagovat, i když traumatická situace už dávno skončila.

Pokud se vzpomínky na trauma neuložily do dlouhodobé paměti, kde by mohly postupně vyhasnout nebo ztratit na důležitosti, ale zůstávají v paměti krátkodobé, jsou stále znova vyvolávány tak, jako by se staly nedávno. Znovu tedy rozrušují tu část, která je odpovědná za přežití a ona reaguje neustále, jako by zachraňovala (už dávno zachráněný) život.

Traumatem nebývají jen události, jako jsou sexuální zneužívání, autonehoda, smrt blízkého člověka atd., trauma může nastat i po událostech jako je šikana, rozchod s partnerem, těžký porod, odloučení od matky v útlém věku i konkrétní věta, kterou nám v dětství řekl někdo, kdo pro nás představoval autoritu a nás se to "dotklo".

Při práci s emočně zatěžujícími zkušenostmi terapeut pracuje s pomalými pohyby očí klienta. Díky přímému spojení mezi pohyby očí a emočním pamětí, je technika EMI schopna během krátké doby vynést na povrch i velmi "staré" zatěžující vzpomínky, nově je v mozku "zorganizovat" a tím zbavit ochromující zátěže. EMI působí překvapivě rychle a má dlouhodobý účinek.

Terapie využívají ozdravnou schopnost mozku, která je pro něj přirozená k vyléčení psychických potíží, jako když tělo léčí fyzické zranění.

EMI umožňuje uvolnit tíživé obrazy, třes, strach, úzkost, předrážděnost, nespavost, ale také negativní emoce z dětství a rodinných vztahů. Onemocnění, která mohou být následkem traumat prožitých v dětství.

Jakékoliv nepříjemné emoční prožitky v našem životě mohou být následkem nezpracovaného traumatu.


FyzioTouch
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!