Neuro-vývojová stimulace

Cvičení zaměřené na neuro vývojovou terapii, která má za cíl inhibovat primární reflexy, které přetrvávají, pokud není vývoj dítěte v prvním roce optimální nebo se během dalšího vývoje narušuje.

Cvičení může pomoct při poruchách učení, řeči nebo soustředění (ADHD, ADD).

Přetrvávající primární reflex mohou také způsobovat vadné držení těla, bolesti hlavy, problémy se soustředěním a zvládáním stresu.


Primární reflexy

Malé miminko je doslova bombardováno nepřeberným množstvím stimulů, které jeho mozek ještě nedokáže dobře zpracovat. Primární reflexy pomáhají na tyto stimuly adekvátně reagovat. Proto jsou primární reflexy dobře vyvolatelné hlavně v období prvních šesti měsíců života dítěte. Motorický (pohybový) vývoj dítěte souvisí s aktivitou primárních reflexů. Miminko reaguje na podněty a interakce s okolím primárními reflexy, které stimulují vytváření propojení v mozku, diferenciaci nervových buněk, a hlavně propojení k vyšším mozkovým centrům, která následně přeberou celkové řízení těla. Pohyby vyvolané primárními reflexy tedy pomáhají vytvářet hustou neuronovou síť, která umožňuje propojení různých oblastí mozku. Tato propojení jsou velmi důležitá pro budoucí procesy učení, komunikační schopnosti, emocionální a citové vztahy a motivaci. Jak se vyšší mozková centra vyvíjejí, primární reflexy začínají postupně překážet a musí se inhibovat (utlumit), aby se mozek mohl vyvíjet neurologicky správným způsobem. Vývoj držení těla a pohybových funkcí je v podstatě zrcadlem vývoje mozku.


Koncept Neuro-vývojové stimulace

Systém sestavila PhDr. Marja Volemanová, PhD., která se zabývá vyzkumem primárních reflexů a propojila terorii a praxi fyzioterapie s poznatky speciální pedagogiky.

Mezi nejdůležitější principy NVS Pohybem se učíme patří to, že u dětí nejdříve začínáme rozvíjet rovnováhu a kombinujeme inhibici primárních reflexů se zlepšením senzorické integrace, a až později přidáváme další dovednosti. Dalším důležitým principem je to, že NVS využívá přirozený kraniokaudální směr vývoje, to znamená směr od hlavy dolů. Bez toho, abychom správně drželi hlavu, se správně nevyvinou ani další pohybové stereotypy.

Cviky se musí dělat v určitém pořadí.  Každý den se (většinou) cvičí jeden cvik na rovnováhu anebo bodymap, pak jeden cvik na primární reflexy vleže na břiše, jeden na zádech a poslední cvik je na zklidnění nebo na posílení integrace senzorických funkcí. Je nutné zdůraznit, že tento program trvá 9-12 měsíců. Každý den se cvičí cca 10 minut. Pokud se necvičí denně, výsledky nebudou tak uspokojivé.


Při cvičení je nutná spolupráce dítěte, proto je vhodná zhruba od 4 let věku dítěte. Mohu cvičit i dospělí.

Vhodné i jako preventicní cvičení.

První sezení je na hodinu - obsahuje vstupní vyšetření a první sérii cviků

 dále se dochází na 30 minut v intervalech optimálně co 14 dní

cviky vždy dostanete vytištěné s popisem a nákresem


více informací ke konceptu  https://www.cortexacademy.cz/cortex-academy


FyzioTouch
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!