Body- psychoterapie

Hlavním cílem body-psycho-terapie, tedy psychoterapie zaměřenHlavním cílem body-psycho-terapie, tedy psychoterapie zamé na práci s tělem, je pomoci člověku získat lepší kontakt se svým vlastním tělem a tím obnovit přístup k informacím v něm uloženým, porozumět jim, zpracovat je. Jinými slovy řečeno, lépe rozumět sám sobě, svým pohnutkám, motivacím, touhám a přáním.

Tělo vnímám jako místo uložení životní zkušenosti. Dává nám také možnost zpracování této osobní zkušenosti. Psychika člověka je pevně zakotvena v těle a skrze realitu těla také dosažitelná.

Ztrátu kontaktu s informací uloženou v těle považuji za jeden z hlavních zdrojů psychických i somatických potíží. Tato ztráta kontaktu je obvykle způsobena stresem nebo traumatickými zážitky, u kterých nedošlo k dostatečnému zpracování.

Odreagování nahromaděného stresu, nepříjemných vzpomínek nebo traumatických zážitku vede k posílení psychiky a přináší možnost dělat změny i v přítomném životě. Najednou máte odvahu odejít z práce, čelit nepříjemnému člověku a zároveň s vlastním růstem pěstujete citlivost a empatie vůči druhým lidem i vůči sami sobě.

Při práci oslovujeme tzv. primární osobnost. Tímto termínem je míněna ta naše část, která dokáže být plná úžasu ze života a plně v kontaktu s dětskou stránkou, zatímco nemá žádné obtíže být zároveň dospělým a zodpovědným. Je přítomno propojení mezi oběma částmi osobnosti, anima a animy, mužské a ženské stránky. Primární osobnost nemá žádný problém říci "Ano" nebo "Ne"; "Chci" nebo "Nechci". Není rigidní ve svém úmyslu, muset mít svou vlastní cestu, může být silná a pružná; odhodlaná a jemná; energická a spolupracující. Primární osobnost je jediná, která nevytvořila charakterový pancíř, který drží svaly a tkáň těla. Každá buňka je plná energie a může volně plynout. Primární osobnost funguje k plnosti své kapacity, projevuje svůj potenciál.Bodypsychoterapie pro nezletilé klienty (15-18 let)

Do terapie mohou docházet klienti starší 15 let. Před první návštěvou se prosím seznamte s Informovaným souhlasem pro nezletilé klienty. Na první sezení musí klienta doprovázet jeho zákonný zástupce. Na další sezení již může chodit sám.


Inromovaný souhlas ke stažení zde: https://www.uzdravovani.com/file/15/informovany-souhlas-pro-nezletileho-klienta.pdfFyzioTouch
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!