Lenka Koidlová

fyzioterapeutka

Fyzioterapií se zabývám více než třicet let, jak u pacientů a klientů ambulantních, tak hospitalizovaných. Svůj život jsem spojila - ač neplánovaně - s Nemocnicí Milosrdných bratří, kde od roku 1989 pracuji, poslední 3 roky jako vedoucí fyzioterapeut.

Ve své práci se zabývám terapií všech poruch pohybového aparátu, ale nejvíce mě zaujala problematika pánevního dna, kostrčové syndromy, léčba neplodnosti metodou Ludmily Mojžíšové, chronické obstipace...

Za každým zdravotně pohybovým diskomfortem je třeba vidět člověka, jeho příběh a psychosomatické souvislosti. A to je pro mou práci určující.

ŽIVOTOPIS

Studium + kurzy

2021 MYOFASCIÁLNÍ INTEGRACE 1- Úvod do umění a vědy Rolfingu®, Marius Strydom

2021 Fyzioterapie bolestí zad - co vyplývá z EBM?, Eva Nováková,   Dip.MDT

2019 Rehabilitace pánevního dna v širších souvislostech - FN Brno

2019 Psychosomatika v ordinaci lékaře a fyzioterapeuta - SPM Praha

2018 Kurz akutní hemopatie - Uroboros Brno

2016 Vztah mezi dechovými pohyby a posturou - Mgr. Jiří Čumpelík

2014 Spirální stabilizace - SM systém - Mgr. Richard Smíšek

2014 konference SPRSV Praha

2014 Močová inkontinence - NMB

2014 Současné trendy v resuscitaci - NMB

2013 konference SPRSV Praha

2012 konference SPRSV Pardubice

2012 Kineziotaping II.-V. - Mgr. Petr Maroušek

2011 konference SPRSV Hradec Králové

2011 Neurorehabilitace pacientů po CMP - Mgr.Veronika Kristková

2010 Kineziotaping I. - Mgr. Petr Maroušek

2010 pánevní dno jako multioborový problém POUZP ČMS

2010 konference In Line Communications POUZP ČMS

2010 konference SPRSV Pardubice

2009 Aktuální otázky v medicínské rehabilitaci - DTO CZ,s.r.o.

2009 konference SPRSV Pardubice

2008 Mezinárodní konference fyzioterapie S-E-T Clinic

2008 Konference o reprodukčním zdraví - SPRSV

2008 Dysfunkce svalů pánevního dna - POUZP ČMS

2007 Odborná konference v kardiologii - UNIFY

2007 Nové trendy v KPR - UNIFY

2007 Diagnoza neplodnost - průsečík perspektiv - ISZ Praha

2007 konference NCONZO

2007 Aplikační techniky ve fyzikální terapii - Mgr. Josef Urban

2006 Metodika Ludmily Mojžíšové - Hana Volejníková

1999 Měkké a mobilizační techniky - Marie Michková

1997 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) - Bc. Marcela Sekyrová

1996 pomaturitní specializační studium - atestace

1996 školicí místo LRO FN Bohunice

1996 Techniky vědomé posturální korekce, balanční plochy - Mgr. Pavel Švejcar

1995 Mobilizace periferních kloubů, míčkování - Zdena Jebavá

1991 Vyšetřovací metody - IDVPZ Brno

1990 Reedukace afazií - IDVPZ Brno

pracovní zkušenosti

2018- dosud  Nemocnice Milosrdných bratří, Brno, vedoucí fyzioterapeut

1989 - 2018 Nemocnice Milosrdných bratří, Brno, fyzioterapeut

2005-2016 externí vyučující katedry fyzioterapie MU Brno

1988 stáž Léčebna Ostrov u Macochy - speleoterapie a fyzioterapie astmatiků

1988 stáž FN Brno - porodnice Obilní trh

1987-1989 střední zdrav. Škola Merhautova Brno, nástavbový obor Rehabilitační pracovník

Registrační osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut č. 024-0074-1959

FyzioTouch
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!